Trang chủ / Dịch vụ (page 81)

Dịch vụ

Chọn lọc hoài ship hàng khi kinh dinh

Khi khách hàng vào website của bạn, họ sẽ tìm những sản phẩm hiệp với gu và túi tiền của họ. Sau đó sẽ coi xét cách thức mà người bán sẽ chuyển hàng cho họ như thế nào, chi phí và cách thức ship hàng ra sao rồi mới đi tới …

Đọc tiếp