Trang chủ / msduyen

msduyen

Vốn vay phục vụ đời sống sẽ tăng nhanh

Khảo sát về xu hướng tín dụng 6 tháng cuối năm cho thấy nhu cầu tín dụng phục vụ đời sống và tiêu dùng được rất nhiều tổ chức tín dụng (TCTD) dự báo tăng nhất trong thời hạn 2022. Vụ Dự báo Thống kê (Ngân hàng Nhà nước) vừa công bố …

Đọc tiếp

Giúp đỡ giảm nghèo bền vững lâu dài

Nhờ có nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng chế độ xã hội (CSXH), các hộ nghèo và hộ chế độ khác trên địa bàn huyện Đam Rông đã tổ chức sản xuất, trở nên tân tiến kinh tế, sâu sát thu nhập cho gia đình; qua đó, …

Đọc tiếp