Trang chủ / Dịch vụ / Dịch vụ khác / Mở cung cấp dịch vụ kế toán ngoài nước của công ty nước ngoài

Mở cung cấp dịch vụ kế toán ngoài nước của công ty nước ngoài

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay!

NHA TRO AN BINH LUA DAO
NHA TRO AN BINH LUA DAO

CẢNH GIÁC Xem Ngay!


THS. NGUYỄN THỊ MAI HIÊN
Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Kế toán, trong đó, đã đạt riêng một mục gồm 6 điều (từ Điều 29 đến Điều 34) để quy định về vận động cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới của doanh nghiệp nước ngoài. Nhằm giúp các đối tượng liên quan có tham gia vào vận động cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới cho các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam, bài viết giới thiệu một số điểm mới đáng chú ý bắt đầu được áp dụng kể từ ngày 1/1/2017.

Xem thêm: Liên hệ ngay với công ty Vinasc nếu quý công ty có nhu cầu về Dich vu ke toan thue lập cập và bài bản nhất.

Lưu bản nháp tự động

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dịch vụ kế toán đang là một trong những những dịch vụ có số lượng doanh nghiệp (DN) sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam, là thị trường tiềm năng đối với các DN cung cấp dịch vụ kế toán. Với định hướng mở cửa hội nhập thế giới, tới đây, các DN cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới của nước ngoài dự báo sẽ hiện diện nhiều hơn tại Việt Nam.

Nhằm trợ giúp các DN cung cấp dịch vụ kế toán trong nước đồng thời đẩy mạnh cách tân hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vui chơi của các DN nước ngoài khi tham gia cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới cho các DN, tổ chức tại VN theo cam kết ràng buộc hội nhập nước ngoài, trong đó có hội nhập về tài chính, kế toán, gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Kế toán trong những số ấy, quy định một số điểm mới về cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới của DN, chi tiết:
Về đối tượng được cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới
 

Theo Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ, đối tượng được cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới cho các DN, tổ chức tại nước ta phải là các DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài có quốc tịch tại quốc gia thành viên của Tổ chức Thương mại quả đât (WTO) hoặc của quốc gia, vùng lãnh thổ mà có điều ước thế giới với Việt Nam về việc được cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam.

Tuy nhiên, một điểm mới đáng để ý là việc thực hiện công việc kế toán tập trung theo chế độ chung trong tập đoàn của DN nước ngoài cho công ty mẹ và các công ty con khác trong cùng tập đoàn hoạt động tại nước ta không được coi là vận động cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới.

Trong trường hợp này, đơn vị kế toán tại VN không được coi là thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP và kế toán trưởng, người đại diện theo luật pháp của đơn vị kế toán tại nước ta phải chịu trọng trách toàn bộ về số liệu và thông tin tài chính kế toán của đơn vị tại nước ta theo quy định của quy định Việt Nam.

Điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới

Theo Nghị định số 174/2016/NĐ-CP, DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải có một cách đầy đủ một số điều kiện cần thiết mới được đăng ký cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới cho các DN, tổ chức tại nước ta.

cụ thể, DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của lao lý của nước nơi DN này đặt trụ sở chính; Có văn bản của cơ quan cai quản hành nghề dịch vụ kế toán (cơ quan quản lý nhà nước về kế toán hoặc tổ chức công việc và nghề nghiệp) nơi DN nước ngoài đóng trụ sở chính xác thực không vi phạm các quy định về vận động kinh doanh dịch vụ kế toán và quy định pháp luật khác của nước ngoài trong thời hạn 3 năm trước thời điểm đề nghị cấp thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới.

Bên cạnh đó, DN này phải có ít nhất 02 người được Bộ Tài chính Việt Nam cấp chứng từ chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, trong đó có người đại diện theo pháp luật của DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài. Đồng thời, DN có mua bảo hiểm nhiệm vụ nghề nghiệp và công việc cho các kế toán viên hành nghề tại Việt Nam. DN này cũng phải không bị xử phạt phạm luật hành chính trong việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại nước ta.

Ngoài ra, DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam sau khi đã đăng ký và được Bộ Tài chính VN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại nước ta. Phương thức cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP này.

Đồng thời, DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải luôn duy trì các điều kiện quy định để được đăng ký cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới trong suốt thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại VN. Khi không đảm bảo một trong điều kiện đó, đi kèm với các văn bản hết hiệu lực, DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tài chính trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày không còn đủ điều kiện theo quy định.

Về phương thức cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới

DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài chỉ được cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại VN khi thực hiện liên danh với DN kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của quy định. Đồng thời, chỉ có DN kinh doanh dịch vụ kế toán tại VN bảo đảm đủ các điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán quy định tại Điều 60 Luật Kế toán và Nghị định này, đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán mới được liên danh với DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để cung cấp dịch vụ qua biên giới.

Bên cạnh đó, theo quy định của Nghị định số 174/2016/NĐ-CP, DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài và DN kinh doanh dịch vụ kế toán tại VN phải lập Hợp đồng liên danh về việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới. Hợp đồng liên danh phải phân định rõ trách nhiệm của các bên trong việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới.

DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài, DN kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam khi liên danh để cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới phải giao kết Hợp đồng dịch vụ kế toán với đơn vị thuê dịch vụ kế toán theo quy định của điều khoản VN. Hợp đồng dịch vụ kế toán phải có đầy đủ chữ ký người đại diện theo lao lý của DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài, DN kinh doanh dịch vụ kế toán tại VN và đơn vị thuê dịch vụ kế toán.

DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài, DN kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam tham gia hợp đồng liên danh cung cấp dịch vụ kế toán phải cử một kế toán viên hành nghề phụ trách phần dịch vụ kế toán thuộc trọng trách của DN mình trong hợp đồng dịch vụ kế toán.

Về trọng trách của các bên liên quan

Theo Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ, các DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới cần bố trí nhân sự để bảo đảm chất lượng dịch vụ kế toán. tuân hành quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, các trường hợp không được cung cấp dịch vụ kế toán tại Điều 25 Nghị định này và các quy định khác có liên quan tại Luật Kế toán.

Đồng thời, phải tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán VN khi thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam; Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan đến cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại nước ta theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế của VN.

Về công tác báo cáo, định kỳ 6 tháng một lần, các DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới phải báo cáo Bộ Tài chính thực trạng thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới phát sinh trong kỳ tại nước ta theo mẫu báo cáo do Bộ Tài chính quy định; Cử người có trách nhiệm, đại diện cho DN báo cáo, giải trình cho các cơ quan chức năng của nước ta về hợp đồng dịch vụ kế toán, hồ sơ dịch vụ kế toán và các vụ việc khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam.

Trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nộp cho Bộ Tài chính báo cáo tài chính hàng năm và văn bản nhận xét, đánh giá của cơ quan quản lý hành nghề dịch vụ kế toán nơi DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đóng trụ sở chính về tình trạng thực hiện và vâng lệnh các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán và các quy định điều khoản khác…

Về trọng trách của DN tại nước ta có tham gia liên danh với DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới, DN cần phải lưu trữ tổng thể hồ sơ cung cấp dịch vụ kế toán đã thực hiện liên danh để cung cấp cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu;

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hiệu quả cung cấp dịch vụ kế toán và có nhiệm vụ giải trình với các cơ quan chức năng về kết quả cung cấp dịch vụ kế toán, hồ sơ cung cấp dịch vụ kế toán và các vấn đề khác phát sinh từ việc liên danh với DN dịch vụ kế toán nước ngoài để cung cấp dịch vụ kế toán.

Bên cạnh đó, DN có tham gia liên danh này cũng có trách nhiệm phải báo cáo Bộ Tài chính định kỳ 6 tháng một lần về tình hình thực hiện liên danh với DN dịch vụ kế toán nước ngoài trong việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới phát sinh trong kỳ theo mẫu báo cáo do Bộ Tài chính quy định. Chịu sự kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính…

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Theo quy định, hồ sơ đề nghị cấp thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại VN bao gồm: Tài liệu chứng minh về việc DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi DN dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;

Bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi DN dịch vụ kế toán nước ngoài đóng trụ sở chính về việc không vi phạm các quy định về vận động kinh doanh dịch vụ kế toán và quy định điều khoản khác của nước ngoài trong thời hạn 3 năm ngoái thời điểm đề nghị cấp thủ tục chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính cấp cho các kế toán viên hành nghề trong số đó có người đại diện theo pháp luật của DN; Tài liệu chứng minh về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và công việc cho các kế toán viên hành nghề tại VN.

Về trình tự, thủ tục cấp thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới, khi muốn tham gia cung cấp dịch vụ này tại nước ta, các DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đề nghị cấp chứng từ chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới gửi 01 bộ hồ sơ quy định về Bộ Tài chính.

 

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định, mọi giao dịch thanh toán và chuyển khoản liên quan đến phí cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới phải thực hiện bằng hình thức chuyển khoản thông qua tổ chức tín dụng hoạt động theo quy định của điều khoản về cai quản ngoại hối của nước ta.
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính sẽ xem xét cấp thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới cho DN kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài. Trường hợp từ chối, Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, khi nước ta đã tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới, Cộng đồng kinh tế ASEAN, ký kết hàng loạt hiệp định Thương mại cũng đồng nghĩa với việc mở rộng cửa dịch vụ kế toán theo cam kết hội nhập.

đó là cơ hội cho các DN hàng đầu trên trái đất mở rộng cung cấp dịch vụ kế toán cho các đối tượng khách hàng tiềm năng tại VN và điều này sẽ thúc đẩy các DN trong nước phải tự sâu xa mức độ cạnh tranh để có thể đủ tính cạnh tranh cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác và ký kết liên danh cùng các đối tác nước ngoài để khuếch trương thương hiệu.

Để tận dụng được cơ hội này, các DN kế toán trong nước cần chú trọng công tác đào tạo Hàng Ngũ Cán Bộ, đội ngũ quản lý nòng cốt cùng với đó xây dựng một chính sách lương và đãi ngộ tương xứng với năng lực và đóng góp của riêng cá nhân trong quy trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các DN cần tiến hành công tác điều tra và nghiên cứu điều tra, thăm dò và lựa chọn kỹ lưỡng các đối tác nước ngoài để liên danh, học tập kinh nghiệm cai quản, giúp đỡ lỹ thuật công nghệ và đào tạo đội ngũ…

 

Deal Hot

DANH SÁCH COUPON

Trên trang
Trên trang

About msduyen

Bài khác

Lưu bản nháp tự động

Nhà trọn An Bình: Lừa sinh viên nhẹ dạ cả tin

HỆ THỐNG NHÀ TRỌ AN BÌNH Sinh viên cảnh giác khi thuê trọ. Xem Ngay! …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *